Frågor och svar

Kan vi delta i insatsen Specialpedagogik för lärande även om vi inte får statsbidrag?

Ja, ni kan arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Lärportalen är tillgänglig för alla. Skolverket publicerar moduler löpande. Fokus är på grundskolan men materialet går också att använda för andra skolformer.
Specialpedagogik för lärande