Statsbidrag för svenska sektioner vid internationella skolor 2020

Vid vissa internationella skolor i utlandet finns svenska sektioner. Där kan utlandssvenska elever få utbildning i det svenska språket och om Sverige. Det här statsbidraget ska användas till denna undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan 2020: 15 oktober – 15 november 2019

Ansökan för 2020 är öppen 15 oktober – 15 november 2019.

Vi lägger upp instruktion och blankett för ansökan här några dagar innan ansökningsomgången öppnar.

Så kan du förbereda dig

 • Samla ihop de uppgifter du behöver ange i ansökan om statsbidrag: Kontakt- och bankinformation och elevuppgifter (namn, födelseår, årskurs, elevens medborgarskap samt om minst en vårdnadshavare är svensk medborgare).

Beslut om ansökan

När vi har fattat beslut kommer vi att publicera det på den här sidan.

Utbetalningar: i mars, juni, september och december 2019

Vi betalar ut en fjärdedel av summan ni fått beviljad i beslutet om ansökan vid fyra tillfällen:

 • mars 2019
 • juni 2019
 • september 2019
 • december 2019

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

Gäller för skolformerna:

  • förskoleklass
  • grundskolan
  • gymnasieskolan.

  Internationella skolor med svenska sektioner

  Svensk sektion i Paris, Frankrike

  Lycee International St-Germain-en-Laye
  Svensk sektion i Parislänk till annan webbplats

  Svensk sektion i Warszava, Polen

  American School of Warsaw
  Svensk sektion i Warszavalänk till annan webbplats

  Svensk sektion i Papa, Ungern

  QSI International School of Pápa
  Svensk sektion i Papalänk till annan webbplats

  Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

  United Nations International School of Hanoi
  Svensk sektion i Hanoilänk till annan webbplats

  Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

  Dubai International Academy
  Svensk sektion i Dubailänk till annan webbplats

  Vad ska statsbidraget användas till?

  Det här statsbidraget ska användas för att undervisa utlandssvenska elever i svenska och om Sverige. Det gäller elever som går på vissa internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

  Svensk sektion vid en utländsk skola, på Utbildningsinfolänk till annan webbplats

  Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  • Skolan ska vara godkänd av svenska regeringen och ha en svensk sektion där man undervisar i svenska och om Sverige.
  • För bidragsomgången 2020 kan skolan söka bidrag för elever som är behöriga den 15 oktober 2019.
  • Skolan kan få statsbidrag från det kalenderår då eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller 20 år. För bidragsomgången 2020 innebär det att eleverna ska vara födda mellan 1999 och 2013.
  • En av vårdnadshavarna måste vara svensk medborgare.

  Hur stort är statsbidraget?

  Bidragsbeloppet för bidragsomgången 2020 beslutas av regeringen i december 2019 och anges i Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2020.

  Senast uppdaterad 28 juni 2019

  Frågor och svar

  Det går att söka statsbidrag för elever som

  • går på en internationell skola som anordnar undervisning i svenska och om Sverige
  • har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare
  • är mellan sex och 20 år det kalenderår som statsbidraget gäller för

  Vi beräknar statsbidraget för varje svensk sektion utifrån medelvärdet av antalet behöriga elever de tre föregående åren.

  Bidragsbeloppet för bidragsomgången 2018 var 14 370 kronor per elev. Det är regeringen som beslutar om bidragsbeloppet i december varje år. Beloppet anges i Skolverkets regleringsbrev.