Statsbidrag för svenska sektioner vid internationella skolor 2021

Vid vissa internationella skolor i utlandet finns svenska sektioner. Statsbidrag får lämnas för undervisning i svenska och om Sverige som bedrivs vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, United Nations International School of Hanoi, Dubai International Academy och QSI International School of Papa.

Statsbidrag får lämnas för undervisning i svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap som bedrivs vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Eleverna skall delta i undervisning som motsvarar svensk grundskola eller ett nationellt program i gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan: beslut februari 2021

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

Internationella skolor med svenska sektioner

Svensk sektion i Paris, Frankrike

Lycee International St-Germain-en-Laye
Svensk sektion i Paris Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Warszava, Polen

American School of Warsaw
Svensk sektion i Warszava Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Papa, Ungern

QSI International School of Pápa
Svenska sektion Pápa Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

United Nations International School of Hanoi
Svensk sektion i Hanoi Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

Dubai International Academy
Svensk sektion i Dubai Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Paris, Frankrike

Lycee International St-Germain-en-Laye
Svensk sektion i Paris Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Warszava, Polen

American School of Warsaw
Svensk sektion i Warszava Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Papa, Ungern

QSI International School of Pápa
Svenska sektion Pápa Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

United Nations International School of Hanoi
Svensk sektion i Hanoi Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

Dubai International Academy
Svensk sektion i Dubai Länk till annan webbplats.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här statsbidraget ska användas för att undervisa utlandssvenska elever i svenska och om Sverige/ svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap. Det gäller elever som går på vissa internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  • Skolan ska vara godkänd av svenska regeringen.
  • För bidragsomgången 2021 kan skolan söka bidrag för elever som studerar under kalenderår (bidragsår) 2021.
  • Minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare, eller om eleven är myndig en av föräldrarna, är svensk medborgare och använder svenska som det dagliga umgängesspråket i sitt umgänge med eleven.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet beslutas av regeringen och anges i Skolverkets regleringsbrev. Beloppet som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2020 utgöra 15 200 kronor per elev/år.

Beräkning av utbetalningsplan

Beräkningen av bidrag grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de tre närmast föregående bidragsåren. Statens skolverk fastställer och betalar ut statsbidraget med en fjärdedel av beloppet under var och en av månaderna mars, juni, september och december.

Senast uppdaterad 26 maj 2021.

Frågor och svar

Det går att söka statsbidrag för elever som

  • går på en internationell skola som anordnar undervisning i svenska och om Sverige
  • har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare
  • är mellan sex och 20 år det kalenderår som statsbidraget gäller för

Vi beräknar statsbidraget för varje svensk sektion utifrån medelvärdet av antalet behöriga elever de tre föregående åren.