Statsbidrag för svenska sektioner vid internationella skolor 2021

Vid vissa internationella skolor i utlandet finns svenska sektioner. Där kan utlandssvenska elever få utbildning i det svenska språket och om Sverige. Det här statsbidraget ska användas till denna undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan: 15 oktober–16 november 2020

Ansökan för 2021 är öppen 15 oktober–16 november 2020.

Vi lägger upp instruktion och blankett för ansökan här några dagar innan ansökningsomgången öppnar.

Så kan du förbereda dig

 • Samla ihop de uppgifter du behöver ange i ansökan om statsbidrag: Kontakt- och bankinformation och elevuppgifter (namn, födelseår, årskurs, elevens medborgarskap samt om minst en vårdnadshavare är svensk medborgare).

Beslut om ansökan

När vi har fattat beslut kommer vi att publicera det på den här sidan.

Ansökan för 2021 är öppen 15 oktober–16 november 2020.

Vi lägger upp instruktion och blankett för ansökan här några dagar innan ansökningsomgången öppnar.

Så kan du förbereda dig

 • Samla ihop de uppgifter du behöver ange i ansökan om statsbidrag: Kontakt- och bankinformation och elevuppgifter (namn, födelseår, årskurs, elevens medborgarskap samt om minst en vårdnadshavare är svensk medborgare).

Beslut om ansökan

När vi har fattat beslut kommer vi att publicera det på den här sidan.

Utbetalningar: i mars, juni, september och december 2021

Vi betalar ut en fjärdedel av summan ni fått beviljad i beslutet om ansökan vid fyra tillfällen:

 • mars 2021
 • juni 2021
 • september 2021
 • december 2021

Vi betalar ut en fjärdedel av summan ni fått beviljad i beslutet om ansökan vid fyra tillfällen:

 • mars 2021
 • juni 2021
 • september 2021
 • december 2021

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

Gäller för skolformerna:

  • förskoleklass
  • grundskolan
  • gymnasieskolan.

  Internationella skolor med svenska sektioner

  Svensk sektion i Paris, Frankrike

  Lycee International St-Germain-en-Laye
  Svensk sektion i Parislänk till annan webbplats

  Svensk sektion i Warszava, Polen

  American School of Warsaw
  Svensk sektion i Warszavalänk till annan webbplats

  Svensk sektion i Papa, Ungern

  QSI International School of Pápa
  Svensk sektion i Papalänk till annan webbplats

  Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

  United Nations International School of Hanoi
  Svensk sektion i Hanoilänk till annan webbplats

  Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

  Dubai International Academy
  Svensk sektion i Dubailänk till annan webbplats

  Vad ska statsbidraget användas till?

  Det här statsbidraget ska användas för att undervisa utlandssvenska elever i svenska och om Sverige. Det gäller elever som går på vissa internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

  Svensk sektion vid en utländsk skola, på Utbildningsinfolänk till annan webbplats

  Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  • Skolan ska vara godkänd av svenska regeringen och ha en svensk sektion där man undervisar i svenska och om Sverige.
  • För bidragsomgången 2021 kan skolan söka bidrag för elever som är behöriga den 15 oktober 2020.
  • Skolan kan få statsbidrag från det kalenderår då eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller 20 år. För bidragsomgången 2021 innebär det att eleverna ska vara födda mellan 2000 och 2014.
  • En av vårdnadshavarna måste vara svensk medborgare.

  Hur stort är statsbidraget?

  Bidragsbeloppet för bidragsomgången 2021 beslutas av regeringen i slutet av december 2020 och anges i Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021.

  Senast uppdaterad 11 maj 2020

  Frågor och svar