Statsbidrag för svenska sektioner vid internationella skolor 2023

Vid vissa internationella skolor i utlandet finns svenska sektioner. Statsbidrag får lämnas för undervisning i svenska och om Sverige som bedrivs vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, United Nations International School of Hanoi, Dubai International Academy och QSI International School of Papa.

Statsbidrag får lämnas för undervisning i svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap som bedrivs vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Eleverna skall delta i undervisning som motsvarar svensk grundskola eller ett nationellt program i gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Ansökan: 15 oktober–15 november 2022

Ansökan för 2023 är öppen 15 oktober–15 november 2022.

Ansökningsblankett publiceras här några dagar innan ansökningsomgången öppnar.

Så kan ni förbereda er

Samla ihop de uppgifter ni behöver ange i ansökan om statsbidrag: Kontakt- och bankinformation och kontrollera att eleven har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare.

Ansökan för 2023 är öppen 15 oktober–15 november 2022.

Ansökningsblankett publiceras här några dagar innan ansökningsomgången öppnar.

Så kan ni förbereda er

Samla ihop de uppgifter ni behöver ange i ansökan om statsbidrag: Kontakt- och bankinformation och kontrollera att eleven har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare.

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

Internationella skolor med svenska sektioner

Svensk sektion i Paris, Frankrike

Lycee International St-Germain-en-Laye
Svensk sektion i Parislänk till annan webbplats

Svensk sektion i Warszava, Polen

American School of Warsaw
Svensk sektion i Warszavalänk till annan webbplats

Svensk sektion i Papa, Ungern

QSI International School of Pápa
Svenska sektion Pápalänk till annan webbplats

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

United Nations International School of Hanoi
Svensk sektion i Hanoilänk till annan webbplats

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

Dubai International Academy
Svensk sektion i Dubailänk till annan webbplats

Svensk sektion i Paris, Frankrike

Lycee International St-Germain-en-Laye
Svensk sektion i Parislänk till annan webbplats

Svensk sektion i Warszava, Polen

American School of Warsaw
Svensk sektion i Warszavalänk till annan webbplats

Svensk sektion i Papa, Ungern

QSI International School of Pápa
Svenska sektion Pápalänk till annan webbplats

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

United Nations International School of Hanoi
Svensk sektion i Hanoilänk till annan webbplats

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

Dubai International Academy
Svensk sektion i Dubailänk till annan webbplats

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas för att undervisa utlandssvenska elever i svenska och om Sverige/ svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap. Det gäller elever som går på vissa internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

Svensk sektion vid en utländsk skola, på Utbildningsguidenlänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  • Skolan ska vara godkänd av svenska regeringen.
  • För bidragsomgången 2023 kan skolan söka bidrag för elever som studerar under kalenderår (bidragsår) 2023.
  • Minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet beslutas av regeringen och anges i Skolverkets regleringsbrev som kommer i slutet på december 2022. För bidragsåret 2021 var beloppet på 15 470 kronor per elev/år.

Beräkning av utbetalningsplan

Beräkningen av bidrag grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de tre närmast föregående bidragsåren. Statens skolverk fastställer och betalar ut statsbidraget med en fjärdedel av beloppet under var och en av månaderna mars, juni, september och december.

Senast uppdaterad 27 september 2021.

Frågor och svar

Det går att söka statsbidrag för elever som

  • går på en internationell skola som anordnar undervisning i svenska och om Sverige
  • har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare
  • är mellan sex och 20 år det kalenderår som statsbidraget gäller för

Vi beräknar statsbidraget för varje svensk sektion utifrån medelvärdet av antalet behöriga elever de tre föregående åren.

För bidragsåret 2021 var beloppet på 15 470 kronor per elev/år. Det är regeringen som beslutar om bidragsbeloppet i december varje år. Beloppet anges i Skolverkets regleringsbrev.