Frågor och svar

Hur beräknas bidraget?

Vi beräknar statsbidraget för varje svensk sektion utifrån medelvärdet av antalet behöriga elever de tre föregående åren.