Frågor och svar

Vilka elever vid en internationell skola är behöriga för statsbidrag?

Det går att söka statsbidrag för elever som

  • går på en internationell skola som anordnar undervisning i svenska och om Sverige
  • har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare
  • är mellan sex och 20 år det kalenderår som statsbidraget gäller för