Frågor och svar

Vilket är bidragsbeloppet, vem beslutar om det och när fastställs det?

För bidragsåret 2021 var beloppet på 15 470 kronor per elev/år. Det är regeringen som beslutar om bidragsbeloppet i december varje år. Beloppet anges i Skolverkets regleringsbrev.