Statsbidrag för svenska sektioner vid internationella skolor 2024

Vissa internationella skolor som har svenska sektioner kan få statsbidrag för undervisning i svenska och om Sverige.

Vid vissa internationella skolor i utlandet finns svenska sektioner. Statsbidrag får lämnas för undervisning i svenska och om Sverige som bedrivs vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, United Nations International School of Hanoi, Dubai International Academy och QSI International School of Papa.

Statsbidrag får lämnas för undervisning i svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap som bedrivs vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Eleverna ska delta i undervisning som motsvarar svensk grundskola eller ett nationellt program i gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökan för 2024 är öppen 15 oktober–15 november 2023.

Ansökningsblankett publiceras här några dagar innan ansökningsomgången öppnar.

Så kan ni förbereda er

Samla ihop de uppgifter ni behöver ange i ansökan om statsbidrag - antal behöriga elever som deltagit i undervisningen per den 15 oktober 2023, 2022 och 2021 samt kontrollera att elever som ingår i underlaget för statsbidraget har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare.

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

Svensk sektion i Paris, Frankrike

Lycee International St-Germain-en-Laye
Svensk sektion i Paris Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Warszawa, Polen

American School of Warsaw
Svensk sektion i Warszawa Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Papa, Ungern

QSI International School of Pápa
Svenska sektion Pápa Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Hanoi, Vietnam

United Nations International School of Hanoi
Svensk sektion i Hanoi Länk till annan webbplats.

Svensk sektion i Dubai, Förenade Arabemiraten

Dubai International Academy
Svensk sektion i Dubai Länk till annan webbplats.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas för att undervisa utlandssvenska elever i svenska och om Sverige/ svenska språket, svensk historia och svensk samhällskunskap. Det gäller elever som går på vissa internationella skolor i utlandet som har en svensk sektion.

Svensk sektion vid en utländsk skola, Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  • Skolan ska vara godkänd av svenska regeringen.
  • För bidragsomgången 2024 kan skolan söka bidrag för elever som studerar under kalenderår (bidragsår) 2024.
  • Minst en av elevens vårdnadshavare är svensk medborgare.

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet beslutas av regeringen och anges i Skolverkets regleringsbrev som kommer i slutet av december 2023. För bidragsåret 2022 var beloppet på 15 850 kronor per elev och per år.

Beräkning av utbetalningsplan

Beräkningen av bidrag grundas på medelvärdet av antalet elever den 15 oktober under de tre närmast föregående bidragsåren. Statens skolverk fastställer och betalar ut statsbidraget med en fjärdedel av beloppet under var och en av månaderna mars, juni, september och december.

Senast uppdaterad 15 november 2022.

Frågor och svar

Det går att söka statsbidrag för elever som

  • går på en internationell skola som anordnar undervisning i svenska och om Sverige
  • har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare
  • är mellan 6 och 20 år det kalenderår som statsbidraget gäller för.

Vi beräknar statsbidraget för varje svensk sektion utifrån medelvärdet av antalet behöriga elever de tre föregående åren.