Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2019

Det här statsbidraget ska användas för att utbilda svenska barn och ungdomar på svenska utlandsskolor.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan om elevbehörighet: senast 15 oktober 2018

Information om ansökan om behörighetPDF (pdf, 70 kB)

Blankett för ansökan om behörighetExcel (excel, 65 kB)

Bilaga AWord (word, 69 kB)

Bilaga BWord (word, 82 kB)

Bilaga CWord (word, 82 kB)

Bilaga DWord (word, 64 kB)

Bilaga EWord (word, 66 kB)

Bilaga FWord (word, 82 kB)

Bilaga GWord (word, 80 kB)

Bilaga HWord (word, 80 kB)

Bilaga IWord (word, 82 kB)

Bilaga JWord (word, 81 kB)

Ansökan om statsbidrag: Beslut i februari 2019

Ansökan var öppen 15 oktober – 15 november 2018.

Beslut om ansökan för 2019

Vi har beviljat bidrag till 18 svenska utlandsskolor om totalt 52 miljoner kronor. Av detta belopp har vi beviljat nära 35 miljoner kronor för elever i förskola och grundskola, drygt 2 miljoner kronor för elever gymnasieelever, nära 700 000 kronor för handledning av distanselever och drygt 14 miljoner kronor i lokalbidrag. Beslutsmeddelanden till varje enskild skola skickas via post.

Elevbidrag:

Lista över beviljade belopp, ansökan för elevbidrag grundskola 2019PDF (pdf, 132 kB)

Lista över beviljade belopp, ansökan för elevbidrag gymnasieskola 2019PDF (pdf, 105 kB)

Handledningsbidrag:

Lista över beviljade belopp, ansökan för handledningsbidrag 2019PDF (pdf, 152 kB)

Lokalkostnader:

Lista över beviljade belopp, ansökan för lokalbidrag 2019PDF (pdf, 114 kB) 

Redovisning: beslut i april 2019

Redovisningen var öppen 15 februari – 15 mars 2019.

Lista över godkända redovisningar för lokalkostnader, svenska utlandsskolor 2018PDF (pdf, 128 kB)

Vi har beslutat att betala ut totalt 15 535 000 kronor för kostnader för lokaler till alla 18 svenska utlandsskolor som skickat in en redovisning för 2018.

Besluten kommer att skickas med post till varje skola.

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor med undervisning i förskoleklass och årskurserna 1–6.

I vissa fall även för högstadiets årskurser 7–9 och gymnasieskolans år 1–3.

Vilka skolor är utlandsskolor?

Det finns för närvarande 18 utlandsskolor som får statsbidrag i länderna

 • Belgien
 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Ryssland
 • Saudi-Arabien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att undervisa svenska barn som bor utomlands tillsammans med minst en vårdnadshavare. Undervisningen ska motsvara den vi har i Sverige utifrån Skollagen och andra styrdokument för svensk skola

Huvudmannen kan söka bidrag för elever, handledning eller lokaler:

 • Bidrag för elever baseras på antalet behöriga elever.
 • Bidrag för handledning baseras på antalet behöriga distanselever som får handledning.
 • Bidrag för lokaler baseras bland annat på hyreskostnad för lokaler, driftskostnader, fastighetsskatt, fastighetsförsäkring och löpande underhåll.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få statsbidraget måste huvudmannen för den svenska utlandsskolan varje år rapportera in det totala antalet elever till Skolverket, såväl behöriga och obehöriga. Det gäller även norska elever. Varje elev ska sedan godkännas som behörig av Skolverket.

Villkor för statsbidrag till svenska utlandsskolor

 • För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via
  E-post till svenskutlandsundervisning@skolverket.se
 • Det är bara de skolor som får statsbidrag från Skolverket som har rätt att sätta betyg enligt svenska lagstiftning.
 • Det måste finnas minst 20 elever och antalet elever beräknas vara någorlunda stabilt över tid.
 • Skolor som får statsbidrag granskas av Statens Skolinspektion på samma sätt som skolor i Sverige.
 • För att få statsbidrag krävs det att skolan är likvärdig och jämförbar med skolan i Sverige.
 • Det är Skolverket som hanterar ansökan om statsbidrag för förskoleklass till och med årskurs 6 i svenska utlandsskolor.
 • Det är Sveriges regering som tar beslut för årskurs 7–9 och gymnasieutbildning.
 • Förskoleverksamhet omfattas inte av begreppet svensk utlandsskola och kan inte få statsbidrag.

Ansökan om behörighet för elev

 • För att ingå i bidrag för elever ska varje elev godkännas som behörig av Skolverket. Ansökningar om behörighet för kommande år kan ske löpande under året, men senast den 15 oktober.
 • Använd Skolverkets ansökningsblanketter för att ansöka om behörighet. Ansökan består av ansökningsblankett samt olika bilagor, beroende på skäl till behov av utlandsundervisning.

Blanketterna ligger längst upp på den här sidan under fliken:

Viktiga datum och beslut: Ansökan om elevbehörighet

Senast uppdaterad 04 oktober 2019

Frågor och svar

För att få bidrag för en elev krävs följande:

 • Eleven ska vara mellan 6 och 20 år.
 • Minst en vårdnadshavare ska vara svensk medborgare.
 • Att man fyller i rätt bilaga om eleven och uppfyller kriterierna som står i bilagan.

Här hittar du bilagorna för ansökan:

Ansökan för 2019

 • Minst en vårdnadshavare ska ha en varaktig anställning som bedrivs i utlandet i minst 6 månader eller vara antagen på studier under minst en termin (minst 4 månader). Perioden ska sammanfalla med det läsår som ansökan avser.
 • Det som vårdnadshavarna bedriver i utlandet får inte bedrivas på individnivå eller enskild företagsnivå.
 • Statsbidraget för bidragsomgången 2019 baseras på de elever som är behöriga per den 15 oktober år 2018 i den svenska utlandsskolan och som Skolverket har fått in ansökningar om behörighet för eleven senast 15 oktober.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se