Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2021

Statsbidrag lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så långt det är möjligt gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Statsbidrag för utbildning för förskoleklassen och grundskolan 15 oktober–16 november 2020

Ansökningsblankett publiceras här den 15 oktober 2020.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg för prövning om en elev kan ingå i underlaget till skolans ansökan om statsbidrag för utbildning.

Blankett och intyg skickas av utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar utlandsskolan in ansökan till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlagetExcel (excel, 24 kB)

Från och med den 1 september år 2020 tillämpas nya intyg gällande vårdnadshavarens anledning till vistelse utomlands. Vid detta datum sker också en förändring i tillämpningen där Skolverket kommer att efterfråga, bedöma och ta hänsyn till anledningen till vårdnadshavarens vistelse utomlands. Denna bedömning sker i enlighet med förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)PDF (pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälletPDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Ansökningsblankett publiceras här den 15 oktober 2020.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg för prövning om en elev kan ingå i underlaget till skolans ansökan om statsbidrag för utbildning.

Blankett och intyg skickas av utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar utlandsskolan in ansökan till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlagetExcel (excel, 24 kB)

Från och med den 1 september år 2020 tillämpas nya intyg gällande vårdnadshavarens anledning till vistelse utomlands. Vid detta datum sker också en förändring i tillämpningen där Skolverket kommer att efterfråga, bedöma och ta hänsyn till anledningen till vårdnadshavarens vistelse utomlands. Denna bedömning sker i enlighet med förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)PDF (pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälletPDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Underlag för norska utlandsskolor

Blankett och intyg skickas av den norska utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar den norska utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en svensk elev kan ingå i underlaget till en norsk utlandsskolas ansökan om statsbidragExcel (excel, 24 kB)

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se detta dokument Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB).

Blankett och intyg skickas av den norska utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar den norska utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en svensk elev kan ingå i underlaget till en norsk utlandsskolas ansökan om statsbidragExcel (excel, 24 kB)

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se detta dokument Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB).

Statsbidrag för utbildning för gymnasieskolan 15 oktober–16 november 2020

Ansökningsblankett publiceras här den 15 oktober 2020.

Blanketter och intyg för prövning om en elev kan ingå i underlaget till skolans ansökan om statsbidrag för utbildning.

Blankett och intyg skickas av utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlagetExcel (excel, 24 kB)

Från och med den 1 september år 2020 tillämpas nya intyg gällande vårdnadshavarens anledning till vistelse utomlands. Vid detta datum sker också en förändring i tillämpningen där Skolverket kommer efterfråga, bedöma och ta hänsyn till anledningen till vårdnadshavarens vistelse utomlands. Denna bedömning sker i enlighet med förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se detta dokument.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyg.PDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)PDF (pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.PDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Ansökningsblankett publiceras här den 15 oktober 2020.

Blanketter och intyg för prövning om en elev kan ingå i underlaget till skolans ansökan om statsbidrag för utbildning.

Blankett och intyg skickas av utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlagetExcel (excel, 24 kB)

Från och med den 1 september år 2020 tillämpas nya intyg gällande vårdnadshavarens anledning till vistelse utomlands. Vid detta datum sker också en förändring i tillämpningen där Skolverket kommer efterfråga, bedöma och ta hänsyn till anledningen till vårdnadshavarens vistelse utomlands. Denna bedömning sker i enlighet med förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se detta dokument.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyg.PDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)PDF (pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.PDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Statsbidrag för handledning 15 oktober–16 november 2020

Ansökningsblankett publiceras den 15 oktober 2020.

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Ansökningsblankett publiceras den 15 oktober 2020.

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Statsbidrag för lokalkostnader 15 oktober–16 november 2020

Ansökningsblankett publiceras den 15 oktober 2020.

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Ansökningsblankett publiceras den 15 oktober 2020.

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2021.

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6

Huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7-9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

Vilka skolor är utlandsskolor?

Det finns för närvarande 17 utlandsskolor som får statsbidrag i länderna

 • Belgien
 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Saudiarabien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidrag för utbildning för förskoleklassen och grundskolan och gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för utbildning för gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för handledning åt elever vid distansundervisning

Regleras i 29-30, 32, 40 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för lokalkostnader

Regleras i 28, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt i 7 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Senast uppdaterad 15 september 2020

Frågor och svar

För att få bidrag för en elev krävs följande:

 • Eleven ska vara mellan 6 och 20 år.
 • Minst en vårdnadshavare ska vara svensk medborgare.
 • Att man fyller i rätt bilaga om eleven och uppfyller kriterierna som står i bilagan.

Här hittar du bilagorna för ansökan:

Ansökan för 2020

 • Minst en vårdnadshavare ska ha en varaktig anställning som bedrivs i utlandet i minst 6 månader eller vara antagen på studier under minst en termin (minst 4 månader). Perioden ska sammanfalla med det läsår som ansökan avser.
 • Det som vårdnadshavarna bedriver i utlandet får inte bedrivas på individnivå eller enskild företagsnivå.
 • Statsbidraget för bidragsomgången 2021 baseras på de elever som är behöriga per den 15 oktober år 2020 i den svenska utlandsskolan och som Skolverket har fått in ansökningar om behörighet för eleven senast 15 oktober.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se

Relaterat