Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2021

Det här statsbidraget ska användas för att utbilda svenska barn och ungdomar på svenska utlandsskolor.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Ansökan om elevbehörighet: senast 15 oktober 2020

Information om ansökan om behörighetPDF (pdf, 70 kB)

Blankett för ansökan om behörighet, 2019/20Excel (excel, 65 kB)

Bilaga AWord (word, 69 kB)

Bilaga BWord (word, 82 kB)

Bilaga CWord (word, 82 kB)

Bilaga DWord (word, 64 kB)

Bilaga EWord (word, 66 kB)

Bilaga FWord (word, 82 kB)

Bilaga GWord (word, 80 kB)

Bilaga HWord (word, 80 kB)

Bilaga IWord (word, 82 kB)

Bilaga JWord (word, 81 kB)

Ansökan om statsbidrag: 15 oktober–16 november 2020

Ansökan är öppen 15 oktober–16 november 2020

Elevbidrag

Blankett ansökan elevbidrag svensk utlandsskola 2020Excel (excel, 223 kB)

Lokalkostnader

Instruktion ansökan statsbidrag lokalkostnader utlandsskola, 2020Word (word, 60 kB)

Blankett ansökan statsbidrag för lokalkostnader utlandsskola, F-9, 2020Excel (excel, 76 kB)

Blankett ansökan statsbidrag för lokalkostnader utlandsskola, gymnasium, 2020Excel (excel, 76 kB)

Beslut om ansökan för 2021

Vi kommer att publicera beslutet här i februari 2021.

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor med undervisning i förskoleklass och årskurserna 1–6.

I vissa fall även för högstadiets årskurser 7–9 och gymnasieskolans år 1–3.

Vilka skolor är utlandsskolor?

Det finns för närvarande 18 utlandsskolor som får statsbidrag i länderna

 • Belgien
 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Ryssland
 • Saudi-Arabien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att undervisa svenska barn som bor utomlands tillsammans med minst en vårdnadshavare. Undervisningen ska motsvara den vi har i Sverige utifrån Skollagen och andra styrdokument för svensk skola

Huvudmannen kan söka bidrag för elever, handledning eller lokaler:

 • Bidrag för elever baseras på antalet behöriga elever.
 • Bidrag för handledning baseras på antalet behöriga distanselever som får handledning.
 • Bidrag för lokaler baseras bland annat på hyreskostnad för lokaler, driftskostnader, fastighetsskatt, fastighetsförsäkring och löpande underhåll.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få statsbidraget måste huvudmannen för den svenska utlandsskolan varje år rapportera in det totala antalet elever till Skolverket, såväl behöriga och obehöriga. Det gäller även norska elever. Varje elev ska sedan godkännas som behörig av Skolverket.

Villkor för statsbidrag till svenska utlandsskolor

 • För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via
  E-post till svenskutlandsundervisning@skolverket.se
 • Det är bara de skolor som får statsbidrag från Skolverket som har rätt att sätta betyg enligt svenska lagstiftning.
 • Det måste finnas minst 20 elever och antalet elever beräknas vara någorlunda stabilt över tid.
 • Skolor som får statsbidrag granskas av Statens Skolinspektion på samma sätt som skolor i Sverige.
 • För att få statsbidrag krävs det att skolan är likvärdig och jämförbar med skolan i Sverige.
 • Det är Skolverket som hanterar ansökan om statsbidrag för förskoleklass till och med årskurs 6 i svenska utlandsskolor.
 • Det är Sveriges regering som tar beslut för årskurs 7–9 och gymnasieutbildning.
 • Förskoleverksamhet omfattas inte av begreppet svensk utlandsskola och kan inte få statsbidrag.

Ansökan om behörighet för elev

 • För att ingå i bidrag för elever ska varje elev godkännas som behörig av Skolverket. Ansökningar om behörighet för kommande år kan ske löpande under året, men senast den 15 oktober.
 • Använd Skolverkets ansökningsblanketter för att ansöka om behörighet. Ansökan består av ansökningsblankett samt olika bilagor, beroende på skäl till behov av utlandsundervisning.

Blanketterna ligger längst upp på den här sidan under fliken

Viktiga datum och beslut: Ansökan om elevbehörighet

Senast uppdaterad 11 november 2019