Frågor och svar

När är sista datumet för att ansöka om elevbehörighet om eleven ska kunna ingå i underlaget till statsbidrag för bidragsomgången 2021?

15 oktober 2020.