Frågor och svar

Vad krävs för att få bidrag för en elev?

För att få bidrag för en elev krävs följande:

  • Eleven ska vara mellan 6 och 20 år.
  • Minst en vårdnadshavare ska vara svensk medborgare.
  • Att man fyller i rätt bilaga om eleven och uppfyller kriterierna som står i bilagan.

Här hittar du bilagorna för ansökan:

Ansökan för 2020

  • Minst en vårdnadshavare ska ha en varaktig anställning som bedrivs i utlandet i minst 6 månader eller vara antagen på studier under minst en termin (minst 4 månader). Perioden ska sammanfalla med det läsår som ansökan avser.
  • Det som vårdnadshavarna bedriver i utlandet får inte bedrivas på individnivå eller enskild företagsnivå.
  • Statsbidraget för bidragsomgången 2021 baseras på de elever som är behöriga per den 15 oktober år 2020 i den svenska utlandsskolan och som Skolverket har fått in ansökningar om behörighet för eleven senast 15 oktober.