Statsbidrag för svenska utlandsskolor 2022

Statsbidrag lämnas för att bereda utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så långt det är möjligt gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Ansökan om statsbidrag skickas in mellan den 15 oktober och den 15 november 2021.

Bidragsomgången 2022

Alla ansökningar och tillhörande underlag ska skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. Alla utlandsskolor får en länk till tjänsten skickad till sig via e-post. Om ni saknar en länk till tjänsten är ni välkomna att kontakta Skolverket via statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se.

Ansökan är uppdelad på olika ansökningsblanketter

Ansökan är uppdelad på separata ansökningsblanketter för

 • elever i förskoleklass och grundskola
 • elever i gymnasieskola
 • statsbidrag för handledning
 • statsbidrag för lokalkostnader.

Vardera ansökningsblanketten finner du under respektive bidrags flik nedan.

Statsbidrag för utbildning för förskoleklassen och grundskolan 15 oktober–15 november 2021

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2021.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget för ansökan om statsbidragExcel (excel, 23 kB).

Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)PDF (pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälletPDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2022

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2022.

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2021.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”. Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget för ansökan om statsbidragExcel (excel, 23 kB).

Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)PDF (pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälletPDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2022

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2022.

Statsbidrag för utbildning för gymnasieskolan 15 oktober–15 november 2021

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2021.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget för ansökan om statsbidragExcel (excel, 23 kB).

Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyg.PDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)PDF (pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.PDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2022

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2022.

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2021.

Underlag till ansökan om statsbidrag för utbildning

Blanketter och intyg skickas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget för ansökan om statsbidragExcel (excel, 23 kB).

Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyg.PDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)PDF (pdf, 139 kB)

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
 • en i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.PDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2022

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2022.

Statsbidrag för handledning 15 oktober–15 november 2021

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2021.

Ansökan och underlag lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Underlag till ansökan om statsbidrag för handledning

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget för ansökanExcel (excel, 22 kB) om statsbidraget för handledning.

Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyglänk till annan webbplats

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)länk till annan webbplats

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • en i förväg tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälletPDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2022

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2022.

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2021.

Ansökan och underlag lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Underlag till ansökan om statsbidrag för handledning

Blankett för prövning om en elev kan ingå i underlaget för ansökanExcel (excel, 22 kB) om statsbidraget för handledning.

Vilket intyg som ska användas beror på vad som är anledningen till att vårdnadshavaren vistas i utlandet. För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se Välj rätt intyglänk till annan webbplats

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 101 kB)

Employer certificate (eng)länk till annan webbplats

Arbetsgivarintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av

 • tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation
 • tjänstgöring vid en internationell organisation
 • tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person
 • tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande
 • en i förväg tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige.

Studie- och forskningsintygPDF (pdf, 75 kB)

Studie- och forskningsintyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön.

Intyg kulturarbetePDF (pdf, 141 kB)

Intyget för kulturarbete används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av kulturarbete på vilket vårdnadshavarens huvudsakliga försörjning beror.

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälletPDF (pdf, 175 kB)

Intyget används om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhället.

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 82 kB)

Skolverket får medge att även andra elever än de som avses i de tidigare intygen får räknas med i underlaget till utlandsskolornas ansökan om statsbidrag, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. För dessa elever ska detta intyg användas.

Beslut om ansökan för 2022

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2022.

Statsbidrag för lokalkostnader 15 oktober–15 november 2021

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2021.

Ansökan lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Beslut om ansökan för 2022

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2022.

Ansökningsblankett publiceras här senast den 15 oktober 2021.

Ansökan lämnas in via ”Tjänsten för säker överföring av underlag”.

Beslut om ansökan för 2022

Vi kommer att publicera besluten här i början av 2022.

Underlag för norska utlandsskolor

Blankett och intyg skickas av den norska utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar den norska utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en svensk elev kan ingå i underlaget till en norsk utlandsskolas ansökan om statsbidrag.Excel (excel, 22 kB)

För information om vilket intyg som ska användas se detta dokument. Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB).

Blankett och intyg skickas av den norska utlandsskolan till Skolverket via e-post till statsbidrag.utlandsskolor@skolverket.se

Om underlaget omfattar skyddade personuppgifter skickar den norska utlandsskolan in samtliga uppgifter till Skolverket via post till

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Blankett för prövning om en svensk elev kan ingå i underlaget till en norsk utlandsskolas ansökan om statsbidrag.Excel (excel, 22 kB)

För information om vilket intyg som ska användas se detta dokument. Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB).

Vem kan söka statsbidraget?

Huvudmän för svenska utlandsskolor som är berättigad till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1–6

Huvudmän för svenska utlandsskolor som får anordna utbildning i grundskolans årskurser 7–9 samt i gymnasieskolan som reguljär utbildning vid skolan.

Vilka skolor är utlandsskolor?

Det finns för närvarande 15 utlandsskolor som får statsbidrag i länderna

 • England
 • Frankrike
 • Kenya
 • Mocambique
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget utgör ett allmänt finansiellt stöd till skolverksamheten. Huvudmannen beslutar hur bidraget ska användas för att täcka kostnader för verksamheten.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt Skolverkets föreskrift SKOLFS 2008:9 om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. I ansökan efterfrågas också statistikuppgifter med stöd i Skolverkets föreskrift SKOLFS 2011:142.

Läs förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.länk till annan webbplats

Läs Skolverkets SKOLFS 2008:9länk till annan webbplats

Läs Skolverkets SKOLFS: 2011:142länk till annan webbplats

Statsbidrag för utbildning för förskoleklassen och grundskolan och gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för utbildning för gymnasieskolan

Regleras i 24–27, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för handledning åt elever vid distansundervisning

Regleras i 29–30, 32, 40 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Statsbidrag för lokalkostnader

Regleras i 28, 39 §§ förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar samt i 7 § Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:9) om utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Senast uppdaterad 31 oktober 2020

Frågor och svar

För att få bidrag för en elev krävs följande:

 • Eleven ska vara mellan 6 och 20 år.
 • Minst en vårdnadshavare ska vara svensk medborgare.
 • Att man fyller i rätt bilaga om eleven och uppfyller kriterierna som står i bilagan.

Här hittar du bilagorna för ansökan:

Ansökan för 2020

 • Minst en vårdnadshavare ska ha en varaktig anställning som bedrivs i utlandet i minst 6 månader eller vara antagen på studier under minst en termin (minst 4 månader). Perioden ska sammanfalla med det läsår som ansökan avser.
 • Det som vårdnadshavarna bedriver i utlandet får inte bedrivas på individnivå eller enskild företagsnivå.
 • Statsbidraget för bidragsomgången 2021 baseras på de elever som är behöriga per den 15 oktober år 2020 i den svenska utlandsskolan och som Skolverket har fått in ansökningar om behörighet för eleven senast 15 oktober.

För att få statsbidrag måste skolan vara godkänd som svensk utlandsskola. Det är Skolverket som ger den behörigheten. Om en ny skola vill ansöka om att bli behörig som svensk utlandsskola ska ni kontakta oss via

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se

Relaterat