Frågor och svar

Vad är skäl för återkrav?

En kommun är återbetalningsskyldig om

  • statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp
  • statsbidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för
  • kommunen inte skickar in redovisningen till Skolverket
  • kommunen inte har följt de villkor som framgår av beslutet om statsbidrag (se kommunens beslutsmeddelande om ansökan för 2018).

Oförbrukade bidrag får inte överföras till 2019. Kommunen får en faktura för återkrav med information om summa för återbetalning, referens och sista förfallodag för återbetalning. För mer information om återbetalning och återkrav se statsbidragets förordning (2015:504 8 § 9 § och 10 §).