Frågor och svar

Är den del man studerar CSN-berättigad?

Ja, en elev kan söka studiemedel för studierna.