Frågor och svar

Finns det någon ekonomisk kompensation till arbetsgivare?

Nej, det finns ingen specifik del av statsbidraget som är avsedd för arbetsgivare.