Frågor och svar

Finns det något minimikrav t.ex. 50% på den del man måste studera?

Nej. Det som krävs är att upplägget utgår från elevens behov och förutsättningar.