Frågor och svar

Finns det några regleringar till vilka kurser deltagarna kan läsa?

Nej, det finns ingen reglering kring vilka kurser som ska ingå. Det som gäller enligt förordningen (2015:504) är att utbildningen motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och att utbildningen:
1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården, och
2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.