Frågor och svar

Kan statsbidraget användas till att ta in vikarier för eleverna när de ska göra praktik?

Det finns inget i förordningen (2015:504) som reglerar hur medlen ska användas. De krav som finns är att statsbidraget:

  1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården, och
  2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

Så länge syftet med statsbidraget uppfylls kan ni alltså använda statsbidraget till praktikperioden.