Frågor och svar

Kan vi söka statsbidrag för personer som blivit inlasade och därigenom fått en tillsvidareanställning men som inte har utbildning?

Nej. Statsbidraget är avsett för de som inte har en tillsvidareanställning. Statsbidraget riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning och utbildningen ska syfta till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning, förordning (2015:504) 2 §, andra stycket.