Frågor och svar

Måste de elever vår kommun söker statsbidrag för också vara folkbokförda i vår kommun?

Ja, en kommun kan bara söka statsbidrag för elever som är skrivna i den egna kommunen.