Frågor och svar

Om en person vi sökt statsbidrag för går från att ha en visstidsanställning till att inte ha någon anställning alls, vad händer då med statsbidraget?

Personen ska ha en visstidsanställning/timanställning när utbildningen inleds – eftersom bidraget inte riktar sig till arbetslösa. Att anställningen upphör under utbildningens gång påverkar inte statsbidraget. Eftersom bidraget riktar sig till just visstidsanställda så är det inte konstigt om anställningen upphör under tiden som utbildningen pågår. Men statsbidraget får inte användas till personer som är arbetslösa från början. Det är också viktigt att utbildningen följer förordningens syfte, alltså att ge personen den kompetens som krävs för att få en fast tjänst.