Frågor och svar

Ska kommuner samverka i ansökan om statsbidrag?

Nej, kommuner kan själva välja om de vill ansöka enskilt eller tillsammans med andra kommuner.