Frågor och svar

Vad menas med tidsbegränsad anställning?

Med en tidsbegränsad anställning menas alla typer av visstidsanställningar inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg. Det innefattar även timanställda och timvikarier.