Statsbidrag för utlandssvenska elever 2020

Det här statsbidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige.

Planerat underhållsarbete 25-26 september
E-tjänsten för statsbidrag är inte tillgänglig på grund av planerat underhållsarbete. Arbetet pågår från fredagen den 25 september klockan 17.00 till och med lördagen den 26 september klockan 18.00.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan 1: 15 februari–2 mars 2020

Ansökan är öppen 15 februari–2 mars 2020.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i april 2020.

Ansökan är öppen 15 februari–2 mars 2020.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 1

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i april 2020.

Ansökan 2: 15 september–1 oktober 2020

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslut här och i e-tjänsten i november 2020.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan 2

Vi kommer att publicera beslut här och i e-tjänsten i november 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • elever i årskurs 7–9 i grundskolan och grundsärskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
 • IB-utbildning på gymnasieskolan

Verksamheter som inte omfattas av stadsbidraget:

 • IB-utbildning som anordnas av Stockholms kommun och Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. IB-utbildningen på dessa skolor kan finansieras av:

Statsbidrag för IB-utbildning vid vissa skolor

 • IB-utbildning som anordnas av Stockholms kommun och Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket. IB-utbildningen på dessa skolor kan finansieras av:

Statsbidrag för IB-utbildning vid vissa skolor

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i Sverige.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är huvudmannen som har ansvaret att bedöma om eleven är utlandssvensk enligt de bestämmelser som gäller.

Vad är en utlandssvensk elev?

För att eleven ska anses vara utlandssvensk ska

 1. elevens båda vårdnadshavare vistas utomlands under en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen har ingen betydelse för bedömningen
 2. minst en av vårdnadshavarna ska vara svensk medborgare.

Från och med 1 januari 2019 får statsbidrag inte lämnas för utbildning av elever som är folkbokförda i Sverige. Detta till följd av en förordningsändring i 3 § som träder i kraft den 1 januari 2019.

Huvudmannen ska göra bedömningen om eleven är utlandssvensk

Huvudmannen ska bedöma om eleven är utlandssvensk när eleven börjar sin utbildning i årskurs 7–9 och en ny bedömning ska göras när eleven börjar sin utbildning på gymnasiet. Bedömningen gäller så länge eleven läser inom samma skolform.

Kontroll om villkoren är uppfyllda

Huvudmannen ska spara uppgifter som visar att en bedömning är gjord och att villkoren för utlandssvensk elev är uppfyllda. Skolverket kan komma att begära in dessa uppgifter för att kontrollera att huvudmännen har gjort en bedömning för de elever de får statsbidrag för.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidragsbeloppet för grundskolan beslutas av regeringen varje år och anges i regleringsbrevet för Skolverket.

För gymnasieskolan gäller de priser för varje program som ingår i Riksprislistan. Beloppet för IB-utbildningen är detsamma som för naturvetenskapsprogrammet.

Vi publicerar länkar till regleringsbrevet och riksprislistan här i januari 2020.

Senast uppdaterad 07 juli 2020