Frågor och svar

Behöver vi samarbeta med samma kommuner för alla tre statsbidrag?

Nej. Ni kan samverka med olika kommuner för olika statsbidrag inom regionalt yrkesvux: statsbidrag för yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförarutbildning.