Frågor och svar

Finns möjlighet till ytterligare bidrag efter att vi har skickat in ansökan?

Ja, det finns möjlighet att söka ytterligare medel för fler utbildningsplatser i omfördelningen
1 maj – 1 juni 2018.