Frågor och svar

Kan man använda bidrag inom yrkesvux för lärlingsutbildningar och yrkesförarutbildningar?

Ja. Det är möjligt att använda bidrag ni har fått för yrkesvux till lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar.

För att använda statsbidraget för yrkesvux till att anordna lärlingsutbildningar eller yrkesförarutbildningar är det viktigt att tänka på att statsbidraget för yrkesvux kräver medfinansiering i enlighet med 20 §, 2p i förordningen. Det gäller även när statsbidraget för yrkesvux används för att delvis bekosta förarutbildning.