Frågor och svar

Vad innebär kravet på 15 procent apl i sammanhållna yrkesutbildningar?

Kravet innebär att varje elev ska ha minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande (apl) i sin utbildning. När eleven har kunskaper som kan valideras ska minst 15 procent av utbildningen som kvarstår efter validering genomföras som apl.

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande (apl) (länk)