Statsbidrag för yrkesintroduktionsavtal 2018

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla kvaliteten i lärandet på arbetsplatser.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 1: 1 november 2017–2 januari 2018

Beslut om ansökan februari 2018

Tretton huvudmän har beviljats bidrag om totalt 9 631 000 kr för ansökningsomgången 2018.
Lista över beviljat belopp för organisationer, ansökan 2018PDF (pdf, 953 kB)

Beslut om ansökan februari 2018

Tretton huvudmän har beviljats bidrag om totalt 9 631 000 kr för ansökningsomgången 2018.
Lista över beviljat belopp för organisationer, ansökan 2018PDF (pdf, 953 kB)

Ansökan 2: 15 augusti–3 september 2018

Beslut om ansökan

Fyra huvudmän har beviljats bidrag om totalt 3 589 750 kronor för ansökningsomgång 2 2018.

Lista över beviljat belpp för organisation, ansökan 2 2018PDF (pdf, 1 MB)

Beslut om ansökan

Fyra huvudmän har beviljats bidrag om totalt 3 589 750 kronor för ansökningsomgång 2 2018.

Lista över beviljat belpp för organisation, ansökan 2 2018PDF (pdf, 1 MB)

Redovisning: 15 augusti–16 september 2019

Beslut om redovisning

Den 24 oktober 2019 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för yrkesintroduktionsavtal 2018. Nedan finns ett samlingsbeslut samt en beslutbilaga med en översikt över de beslut som fattades.

Lista över godkända redovisningar, yrkesintroduktionsavtal 2018PDF (pdf, 1 MB)

Beslut om redovisning

Den 24 oktober 2019 fattade Skolverket beslut om redovisning av statsbidrag för yrkesintroduktionsavtal 2018. Nedan finns ett samlingsbeslut samt en beslutbilaga med en översikt över de beslut som fattades.

Lista över godkända redovisningar, yrkesintroduktionsavtal 2018PDF (pdf, 1 MB)

Vem kan söka statsbidraget?

  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan söka bidraget gemensamt. Båda organisationerna ska då skriva under ansökan.
  • Organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med det här bidraget är att utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

Bidraget kan till exempel användas till

  • kompetensprofiler och modeller för validering som ska underlätta för personer att få jobb
  • certifiering av aktörer som kan hjälpa arbetsplatser att ta fram utbildningsplaner och följa upp lärande på arbetsplatsen
  • certifiering av handledarutbildningar som matchar branschens kriterier
  • regionalt samarbete som ska underlätta lärande på arbetsplatser

Läs mer om yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsanställning

En person som saknar erfarenhet av ett yrke eller är arbetslös kan få lära sig ett yrke – samtidigt som de får lön. Arbetsgivaren står för handledning eller utbildning och får samtidigt ekonomisk ersättning.

Yrkesintroduktionsanställning, på arbetsförmedlningens webbplatslänk till annan webbplats

YA-delegationen

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen) har i uppdrag från regeringen att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar. På deras webbsida finns mer information om yrkesintroduktionsavtal och anställningar.

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställninglänk till annan webbplats

Yrkesintroduktionsanställning

En person som saknar erfarenhet av ett yrke eller är arbetslös kan få lära sig ett yrke – samtidigt som de får lön. Arbetsgivaren står för handledning eller utbildning och får samtidigt ekonomisk ersättning.

Yrkesintroduktionsanställning, på arbetsförmedlningens webbplatslänk till annan webbplats

YA-delegationen

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen) har i uppdrag från regeringen att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar. På deras webbsida finns mer information om yrkesintroduktionsavtal och anställningar.

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställninglänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Insatserna ska bidra till att utveckla lärandet på arbetsplatser och de ska göras inom ramen för yrkesintroduktionsavtalet.

Ekonomiska villkor

Bidraget ska användas under samma år som det blev beviljat. Bidraget täcker inte alla kostnader. Skolverket står för som mest hälften av kostnaderna i ansökan. Resten av kostnaderna står den som har ansökt om bidraget för.

De insatser som finansieras av statsbidraget får inte finansieras med tidigare statsbidrag från Skolverket. Insatserna får inte heller finansieras med annat statsbidrag eller annan särskild som till exempel statsstöd.

Villkor att sprida resultatet inom branschen

Den som får bidraget ska sprida resultatet av insatserna till övriga i branschen. Hur detta ska göras ska beskrivas i ansökan.

Bedömning av ansökan

 När bidraget ska fördelas tar Skolverket hänsyn till:

  1. vilken effekt insatserna förväntas ha på lärandet på arbetsplatsen
  2. vilken effekt insatserna kan ha även efter att bidraget är slut
  3. vilket behov det finns av att sprida insatserna mellan olika branscher.

Hur stort är statsbidraget?

 Skolverket kan högst fördela totalt 10 miljoner kronor i den andra ansökningsomgången 2018.

Senast uppdaterad 02 mars 2020

Frågor och svar

Avtalet reglerar yrkesintroduktionsanställningar. Det är en anställningsform där arbete kombineras med utbildning eller handledning. Avtalet gäller för personer som inte har någon relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa.