Frågor och svar

Vad är ett yrkesintroduktionsavtal?

Avtalet reglerar yrkesintroduktionsanställningar. Det är en anställningsform där arbete kombineras med utbildning eller handledning. Avtalet gäller för personer som inte har någon relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa.