Statsbidrag för yrkesintroduktionsavtal 2019

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla kvaliteten i lärandet på arbetsplatser.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 15 februari–15 mars 2019

Ansökan: 15 februari−15 mars 2019

Här hittar du ansökningsblankett för statsbidrag för yrkesintroduktionsavtal 2019.

Ansökan om statsbidrag för yrkesintroduktionsavtal 2019Excel (excel, 101 kB)

Redovisning: 1 februari–1 mars 2020

Redovisning: 1 februari – 1 mars 2020

Om ni har fått statsbidrag för bidragsomgången 2019 ska ni redovisa hur ni har använt bidraget.

Den 15 januari 2020 kommer en blankett för redovisning publiceras här. Ni ska ladda ner den, fylla i och skicka in till Skolverket senast 1 mars 2020.

I april 2020 kommer vi att publicera beslutet om redovisningen.

Vem kan söka statsbidraget?

  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan söka bidraget gemensamt. Båda organisationerna ska då skriva under ansökan.
  • Organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med det här bidraget är att utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

Bidraget kan till exempel användas till

  • kompetensprofiler och modeller för validering som ska underlätta för personer att få jobb
  • certifiering av aktörer som kan hjälpa arbetsplatser att ta fram utbildningsplaner och följa upp lärande på arbetsplatsen
  • certifiering av handledarutbildningar som matchar branschens kriterier
  • regionalt samarbete som ska underlätta lärande på arbetsplatser

Läs mer om yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsanställning

En person som saknar erfarenhet av ett yrke eller är arbetslös kan få lära sig ett yrke – samtidigt som de får lön. Arbetsgivaren står för handledning eller utbildning och får samtidigt ekonomisk ersättning.

Yrkesintroduktionsanställning, på arbetsförmedlningens webbplatslänk till annan webbplats

YA-delegationen

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA-delegationen) har i uppdrag från regeringen att förbättra förutsättningarna för arbetsplatslärandet vid yrkesintroduktionsanställningar. På deras webbsida finns mer information om yrkesintroduktionsavtal och anställningar.

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställninglänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Insatserna ska bidra till att utveckla lärandet på arbetsplatser och de ska göras inom ramen för yrkesintroduktionsavtalet.

Ekonomiska villkor

Bidraget ska användas under samma år som det blev beviljat. Bidraget täcker inte alla kostnader. Skolverket står för som mest hälften av kostnaderna i ansökan. Resten av kostnaderna står den som har ansökt om bidraget för.

De insatser som finansieras av statsbidraget får inte finansieras med tidigare statsbidrag från Skolverket. Insatserna får inte heller finansieras med annat statsbidrag eller annan särskild som till exempel statsstöd.

Villkor att sprida resultatet inom branschen

Den som får bidraget ska sprida resultatet av insatserna till övriga i branschen. Hur detta ska göras ska beskrivas i ansökan.

Bedömning av ansökan

 När bidraget ska fördelas tar Skolverket hänsyn till:

  1. vilken effekt insatserna förväntas ha på lärandet på arbetsplatsen
  2. vilken effekt insatserna kan ha även efter att bidraget är slut
  3. vilket behov det finns av att sprida insatserna mellan olika branscher.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket kan högst fördela totalt 20 miljoner kronor i ansökningsomgången 2019.

Senast uppdaterad 28 juni 2019