Frågor och svar

Hur stort är bidraget för stödjande insatser?

Statsbidraget lämnas med 35 000 kronor per årsstudieplats och gäller statsbidragen Yrkesvux, Yrkesvux sfi/sva, Lärlingsvux samt Lärlingsvux sfi/sva. Bidraget kan sökas för samtliga årsstudieplatser inom Yrkesvux sfi/sva och Lärlingsvux sfi/sva. Bidraget kan sökas för det antal årsstudieplatser i Yrkesvux och Lärlingsvux som kombineras med svenska som andraspråk på gymnasial nivå.