Frågor och svar

Många av våra elever kan validera delar av apl i sin yrkesutbildning. Innebär det att de trots sin praktiska erfarenhet ändå måste göra 15% apl?

Ja. Om eleven kan validera delar av utbildningen ska kvarvarande poäng/kurser, oavsett lång eller relevant yrkeserfarenhet, bestå av minst 15 % arbetsplatsförlagt lärande.

Statsbidrag utgår som ersättning för utbildningsplatser, men inte för själva valideringen. Om ni validerar något, ska dessa poäng räknas bort och inte redovisas.