Statsbidrag för svensk undervisning i utlandet

Anordnare av svensk utlandsundervisning kan ansöka om statsbidrag för sin verksamhet.

Svenska staten stödjer utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Syftet är att främja svenska samhällsintressen till exempel genom att underlätta för svenska företag och organisationer vid rekrytering av personal med barn och ungdomar i skolåldern.
Svensk utlandsundervisning bedrivs på en mängd platser runt om i världen i olika former.

Former för svensk utbildning utomlands

  • Svensk utlandsskola
  • Distansundervisning för år 6-9 i grundskolan samt vissa program i gymnasieskolan
  • Svensk sektion vid internationell skola
  • Kompletterande svensk undervisning

Statsbidrag kan sökas av

Huvudman för distansundervisning (enbart Sofia distans och Hermods) Huvudman för svensk utlandsskola Svenska utlandsskolor/föreningar som bedriver undervisning i kompletterande svenska Svensk sektion vid internationell skola

Ansökan av statsbidragen

Bidragen har ansökningsperiod 15 oktober till 15 november varje år. Välj bidrag i vänstermeny för att hitta mer information om ansökningsförfarande.

Senast granskad: 2016-08-05
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten