Statsbidrag för svensk sektion vid internationell skola

Svensk sektion vid internationell skola erbjuder utbildning i svenska och om Sverige till utlandssvenska barn och ungdomar. Huvudman för sådan utbildning kan ansöka om statsbidrag för sin vrksamhet. Bidraget har ansökningsperiod 15 oktober – 15 november varje år.

30 jan | Beslut om ansökan för 2018. Vi har beviljat bidrag till 5 sektion om totalt 3,1 miljoner kronor. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan.


Villkor för statsbidrag 

Statsbidrag kan lämnas från och med det kalenderår eleven fyller sex år till och med det kalenderår eleven fyller tjugo år. Eleven ska minst ha en vårdnadshavare som är svensk medborgare. 

Mer information om undervisningen på svensk sektion vid internationella skola

Beslut 

Beslut om statsbidrag för Svenska sektioner i utlandet år 2018 (85 kB)

Beslutsbilaga statsbidrag för Svenska sektioner i utlandet år 2018 (117 kB)

Kontakt 

utlandsskolor.statsbidrag@skolverket.se

.
Senast granskad: 2017-10-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten