Statsbidrag för svensk utlandsskola

Huvudman för en svensk utlandsskola kan söka statsbidrag för kostnader för elever, handledning och lokaler. Bidraget kan sökas mellan 15 oktober – 15 november varje år.

30 jan | Beslut om ansökan för 2018. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan; elevbidrag för grundskoleelever, elevbidrag för gymnasieelever, lokalbidrag samt handledningsbidrag.

Redovisa senast den 15 mars 2018

Redovisningen gäller för bidragsomgången 2017.

De verksamheter som bedriver undervisning från och med förskoleklass till och med gymnasiet ska redovisa sina lokalkostnader i två separata blanketter.

  • Blankett A avser lokalkostnader för förskoleklass till och med grundskolan årskurs 9.
  • Blankett B avser lokalkostnader för gymnasieskolan med eventuellt samnyttjande av lokaler med förskoleklass och/eller grundskola.

För verksamheter enbart omfattande från förskoleklass till och med grundskolan årskurs 9 gäller enbart blankett A.
Instruktioner för redovisning lokalbidrag 2017 (74 kB) Blankett A. Lokalbidrag redovisning 2017 (198 kB) Blankett B. Redovisning lokalbidrag 2017 (198 kB)

Skicka in ansökan senast den 15 mars till:

utlandsskolor.statsbidrag@skolverket.se


Bidrag för svensk utlandsskola

Svenska utlandsskolor är avsedda för svenska barn som bor utomlands tillsammans med sin/sina vårdnadshavare. Syftet är att erbjuda en undervisning som motsvarar den i Sverige utifrån den svenska skolans styrdokument.

Mer information om svensk utlandsskola samt adresser till skolor

Huvudmannen för en svensk utlandsskola ska årligen rapportera in det totala antalet (behöriga och obehöriga) elever samt antalet norska elever till Skolverket.

Ni kan sedan ansöka om tre typer av bidrag:

  • Elever (baseras på antalet behöriga elever)
  • Handledning (baseras på antalet behöriga distanselever som får handledning)
  • Lokaler (baseras bland annat på hyreskostnad för lokaler, driftskostnader, fastighetsskatt, fastighetsförsäkring och löpande underhåll)

Ansökan om behörighet för elev vid svensk utlandsskola

För att ingå i elevunderlaget för statsbidrag ska varje elev godkännas som behörig av Skolverket. Ansökningar om behörighet kan ske löpande under året, men ska göras senast 15 oktober varje år för att bli aktuella som underlag för följande års statsbidrag.

För ansökan om behörighet ska Skolverkets ansökningsblanketter användas. Ansökan består av ansökningsblankett samt olika bilagor, beroende på skäl till behov av utlandsundervisning. Blankett och information om ansökan (bland annat vilken bilaga som ska användas) finns nedan, bilagorna finns i högerspalten.

Information om ansökan om behörighet (33 kB) Ansökan om behörighet (73 kB)

Rätten att verka som svensk utlandsskola

För att verka som en svensk utlandsskola krävs ett beslut om rätten att få statsbidrag för verksamheten. Med rätten till statsbidrag följer också rätten att sätta betyg enligt svensk lagstiftning. Betygsrätt har enbart de skolor som får statsbidrag från staten samt att antalet elever kan anses vara tillräckligt stort och beräknas vara någorlunda stabilt över tid.

Skolor som får statsbidrag granskas av Statens Skolinspektion på samma sätt som skolor i Sverige. För att få statsbidrag krävs det att skolan är likvärdig och jämförbar med skolan i Sverige. Från förskoleklass till och med åk 6 i grundskolan är det Skolverket som hanterar ansökan om statsbidrag för en svensk utlandsskola. När det gäller åk 7-9 och gymnasieutbildning är det Sveriges regering som beslutar om motsvarande tillstånd.

Förskoleverksamhet omfattas inte av begreppet svensk utlandsskola och för den verksamheten utgår inte statsbidrag.

För information om att starta en svensk utlandsskola, kontakta:

info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se

Beslut 2018

Statsbidrag för svensk utlandsskola, förskoleklass och grundskola, 2018 (135 kB)

Beslutsbilaga förskoleklass och grundskola (370 kB)

Statsbidrag för svensk utlandsskola för gymnasiet, 2018 (131 kB)

Beslutsbilaga gymnasiet (346 kB)

Statsbidrag för svensk utlandsskola för handledning, 2018 (131 kB)

Beslutsbilaga handledning (438 kB)

Beslut om preliminärt statsbidrag för svensk utlandsskola för lokal­kostnader år 2018 (167 kB)

Beslutsbilaga lokalkostnader (348 kB)

Kontakt för statsbidrag

utlandsskolor.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten