Bidrag för vuxenutbildning

Huvudmän som har vuxenutbildning kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheterna och för att öka lärares behörighet och kompetens.

Vuxenutbildningen omfattar

  • kommunal vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna
  • utbildning i svenska för invandrare
  • yrkesutbildning för vuxna
Senast granskad: 2017-08-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten