Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen

Bidraget avser utbildning för personer som har tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen för kurser inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Syftet är att ge deltagare kompetens för en tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg.

AKTUELLT

3 jan| Ansökan för 2018 har stängt. Följ ditt ärende i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. 

15 dec | Beslut om redovisning och rekvisition för bidragsomgången 2017. Se sammanställningen under "Bidragsomgången 2017" längre ner på den här sidan. 

Vem kan söka statsbidraget?

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Syftet med det tillägg till förordningen (2015:504) som trädde i kraft den 27:e januari 2017 är att individer med en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen ska få tillgång till en tryggare anställningsform samt att tillmötesgå vården och omsorgens behov av utbildad personal. 

Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som

  • riktar sig till den som har en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen.
  • syftar till att ge deltagaren kompetens för en tillsvidareanställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen.

För att beviljas statsbidrag ska kommunen:

  • erbjuda studie- och yrkesvägledning,
  • vid planeringen och genomförandet av utbildningen tillvarata deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens.

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget lämnas för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. Bidraget betalas ut för antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.


Bidragsomgången 2017

Beslut om redovisning

Den 15 december fattade Skolverket beslut om redovisning och beviljande om ytterligare platser avseende bidragsomgången 2017.

  • 102 redovisningar har godkänts, vissa har beviljats ytterligare platser
  • 52 har fått beslut om återkrav
  • 1 redovisning har fått avslagit utan återkrav

Totalt har vi för bidragsåret 2017 beviljat 49 827 500 kronor.
Beslut om redovsining 2017 (245 kB) Det är den kommun som ansvarade för att skicka in redovisningen som kommer att få beslutet. Beslutet har fattats utanför e-tjänsten mina sidor och beslutet har skickats via post. E-tjänsten är för närvarande inte uppdaterad med de fattade besluten. Om beslutet innebär en utbetalning betalas detta ut under december 2017. Om beslutet innebär ett återkrav kommer detta att faktureras under januari 2018.

Beslut om ansökan 

Lista över beviljade huvudmän och belopp (272 kB)


Kontakt

statsbidrag.trainee@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten