Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunförbund eller kommuner i samverkan för kurser inom kommunal vuxenutbildning som kombineras med traineejobb.

BIld på tre personer i en matvarubutik

Ansökan är stängd

I Mina sidor kan du se ansökan och alla handlingar för de ärenden som är inskickade via Mina sidor och är under handläggning av Skolverket. Vi publicerar även beslut där. Du kan bara se de ärenden för de bidrag som du har fått behörighet till i Mina sidor.


Vem kan söka bidraget?

Bidraget kan sökas av kommuner, kommunförbund eller kommuner i samverkan.

Vad ska bidraget användas till?

I vårändringsbudgeten för 2015 aviserade regeringen en satsning på traineejobb och utbildningskontrakt som vägar in på arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar över 20 år. Syftet är att minska arbetslösheten och underlätta generationsväxling inom välfärden. Traineejobb ska vara möjliga både inom välfärdssektorn och inom sektorer på hela arbetsmarknaden där det finns bristyrken.

Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som

  • riktar sig till den som är 20 år eller äldre
  • bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb
  • syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde

För att beviljas statsbidrag ska kommunen:

  • erbjuda studie- och yrkesvägledning
  • vid planeringen och genomförandet av utbildningen tillvarata deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens
  • Till ansökan ska ni bifoga ett yttrande från Arbetsförmedlingen. Yttrandet ska beskriva utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet

Bidraget regleras i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb. 

Hur stort är bidraget?

Statsbidraget lämnas för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. Bidraget betalas ut för antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.


Bidragsåret 2016

Helårsredovisning för bidragsåret 2016

Den 22 november fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning och återkrav.

Beslut Trainee helårsredovisning 2016 (61 kB)

Beslut omfördelning Trainee 2016 (12 kB)


Kontakt

statsbidrag.trainee@skolverket.se

Senast granskad: 2017-03-13
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner