Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunförbund eller kommuner i samverkan för kurser inom kommunal vuxenutbildning som kombineras med traineejobb.

BIld på tre personer i en matvarubutik

AKTUELLT

3 jan| Ansökan för 2018 har stängt. Följ ditt ärende i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. 

15 december | Beslut om redovisning och beviljande om ytterligare platser för bidragsomgången 2017. Se sammanställningen under "Bidragsomgången 2017" längre ner på den här sidan. 

Vem kan söka statsbidraget?

Det här bidraget kan sökas av kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan.

Vad ska statsbidraget användas till?

I vårändringsbudgeten för 2015 aviserade regeringen en satsning på traineejobb och utbildningskontrakt som vägar in på arbetsmarknaden för arbetslösa ungdomar över 20 år. Syftet är att minska arbetslösheten och underlätta generationsväxling inom välfärden. Traineejobb ska vara möjliga både inom välfärdssektorn och inom sektorer på hela arbetsmarknaden där det finns bristyrken.

Statsbidraget ska användas till utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som

  • riktar sig till den som är 20 år eller äldre
  • bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb
  • syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom traineejobbets yrkesområde

För att beviljas statsbidrag ska kommunen:

  • erbjuda studie- och yrkesvägledning
  • vid planeringen och genomförandet av utbildningen tillvarata deltagarens tidigare förvärvade kunskaper och kompetens
  • Till ansökan ska ni bifoga ett yttrande från Arbetsförmedlingen. Yttrandet ska beskriva utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet

Bidraget regleras i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb. 

Hur stort är statsbidraget?

Statsbidraget lämnas för ett kalenderår i taget med 47 500 kronor per årsstudieplats. Bidraget betalas ut för antalet genomförda verksamhetspoäng. En årsstudieplats kan fördelas mellan flera elever.

Tillägg eller förändring av utbildningsområde

Skolverket kommer att pröva en begäran om tillägg eller förändring av utbildningsområde inom ramen för utbildning som kompletteras med traineejobb i beviljat och pågående statsbidrag.

Huvudmannen kan skicka in en begäran om tillägg eller förändring av utbildningsområde till Skolverket. I begäran ska även ett yttrande från Arbetsförmedlingen eller ett tillägg till befintligt eller tidigare inskickat yttrande skickas med. Yttrandet eller tillägget ska beskriva utbildningens relevans utifrån förutsedda behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknadsområdet.

Tillägg, förändringar av utbildningsområdet eller andra förändrade förutsättningar för statsbidraget som inte har beviljas av Skolverket kan resultera i återbetalningskrav.


Bidragsomgången 2017

Beslut om redovisning 

Den 15 december fattade Skolverket beslut om redovisning och beviljande om ytterligare platser avseende bidragsåret 2017.

  • 22 redovisningar har godkänts
  • 3 har godkänts och beviljats ytterligare platser
  • 77 har fått beslut om återkrav
  • 1 har fått avslagit utan återkrav

Totalt har vi för bidragsomgången 2017 beviljat 20 144 988 kronor. Kvarstående medel är 38 755 012 kronor.

Beslut om redovisning 2017 (227 kB)

Det är den kommun som ansvarade för att skicka in redovisningen som kommer att få beslutet. Beslutet har fattats utanför e-tjänsten mina sidor och beslutet har skickats via post. E-tjänsten är för närvarande inte uppdaterad med de fattade besluten. Om beslutet innebär en utbetalning betalas detta ut under december 2017. Om beslutet innebär ett återkrav kommer detta att faktureras under januari 2018.

Beslut om ansökan 

Lista över beviljade huvudmän och belopp  (378 kB)

Bidragsomgången 2016

Helårsredovisning för bidragsåret 2016

Den 22 november fattade Skolverket beslut om helårsredovisning för bidragsåret 2016. Beslutet avser godkänd redovisning och återkrav.

Beslut Trainee helårsredovisning 2016 (61 kB)

Beslut omfördelning Trainee 2016 (12 kB)


Kontakt

statsbidrag.trainee@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten