Bidrag för yrkesutbildning

Huvudmän som har yrkesutbildning kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheterna och för att öka lärares behörighet och kompetens.

Yrkesutbildningen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen omfattar

  • gymnasieskolan
  • gymnasiesärskolan
  • kommunal vuxenutbildning
  • särskild utbildning för vuxna
Senast granskad: 2013-11-08
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten