Godkända apl-handledarutbildningar

Statsbidrag för gymnasial lärling och statsbidrag för lärlingsvux kan bland annat användas till ersättning för apl-handledarutbildning. Utbildningarna måste vara godkända av Skolverket.

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Inom statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning kan huvudmän bland annat söka ersättning till arbetsgivare för varje elev vars handledare har fullföljt en apl-handledarutbildning som är godkänd av Skolverket.

Ersättningen lämnas med högst 5 000 kronor per termin och elev och söks av huvudmannen som sedan betalar ut beviljat bidrag till arbetsgivaren. Ersättningen söks samtidigt som statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning. Den utbildning handledaren har fullföljt och därmed har intyg från anges vid ansökan.

Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning

Statsbidrag för lärlingsutbildning inom regionalt yrkesvux

Inom statsbidraget för lärlingsvux kan kommuner få ersättning för handledarutbildning.

Ersättningen lämnas med högst 3500 kronor för varje utbildad och anlitad handledare som har fullföljt en utbildning som är godkänd av Skolverket. Ersättningen söks samtidigt som statsbidraget för lärlingsvux. 

Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Villkor för att få ersättning

 • Eleven deltar i gymnasial lärlingsutbildning eller lärlingsvux inom respektive statsbidrag
 • Elevens handledare har genomfört en handledarutbildning som är godkänd av Skolverket

Godkända handledarutbildningar

Skolverkets webbaserade handledarutbildning

Skolverkets nationella handledarutbildning är webbaserad och ger grunderna för att ta emot elever i arbetsplatsförlagt lärande. Den består av en handledarintroduktion på fyra moduler och en fördjupningsmodul om handledning och lärlingsutbildning. En handledare som fullföljt och därmed har intyg från handledarintroduktionen plus fördjupningsdelen för lärling berättigar till ersättningen. Skolverkets webbaserade handledarutbildning

Övriga handledarutbildningar

Ersättningen kan också beviljas för andra handledarutbildningar som godkänts av Skolverket. En handledare som fullföljt och därmed har intyg från en sådan utbildning berättigar till ersättningen.

Huvudmannens namn: Kod för utbildning

 • Af Affärseffekt Framtidsskolan AB:  A556666678901
 • Enköpings kommun: B038101
 • Eskilstuna kommun: B04801
 • Filipstads kommun B178201
 • Göteborgs kommun A148001 och A148002
 • Gimo utbildningsaktiebolag B5560614041
 • Haninge kommun A013601
 • Helsingborgs kommun A2120001157
 • Hudiksvalls kommun A218401
 • Jämtlands gymnasieförbund A323301 och B323301
 • Knivsta kommun B033001
 • Kunskapsförbundet Väst B316101
 • Landskronas kommun A2120001140
 • Leksands kommun A2120002163
 • Luleå kommun B258001
 • Malmö stad A128001
 • Norrköpings kommun A058101 och A058102
 • Oskarshamns kommun B088201
 • Peabskolan AB A556442743201
 • Piteå kommun A2120002759
 • Skellefteå kommun A2120002643
 • Stenungsunds kommun A141501 och B141501
 • Stockholms stad A018001 och B018001
 • Thoréngruppen AB A556613929001
 • Uddevalla kommun B148501
 • Umeå kommun A248001
 • Uppsala kommun B038001
 • Vetlanda kommun B068501
 • Örebro kommun B188001 

Övriga handledarutbildningar som berättigar till statsbidrag

 • Handelns Kompetensbyrå: Handledarutbildning Lärling i butik
 • Kurs på gymnasieskolan: Vårdpedagogik och handledning 100 p (gäller även den tidigare kursen Handledning 100p, kurskod OMV 1206)
 • Teknikcollege handledarutbildning. Utbildningen är godkänd på så sätt som anges i den utbildningsplan Olofströms kommun har skickat in för godkännande, det vill säga när den ges som fysiska träffar med digitalt stöd. Utbildningsplanen är godkänd oavsett genomförare. Kod för utbildning: A2120000811

Upphandlade handledarutbildningar

Under 2013 och 2014 genomfördes ett antal handledarutbildningar. En handledare som fullföljt och därmed har intyg från en sådan utbildning berättigar ersättningen.  

Följande lärosäten anordnade handledarutbildningar 2013-2014:

 • Malmö högskola
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Skövde
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Umeå universitet

Ansök om att få en utbildning godkänd

För att få en handledarutbildning godkänd krävs att huvudmannen skickar in en ansökan och en utbildningsplan. Utbildningsplanen ska beskriva utbildningens innehåll och omfattning.

Börja med att läsa kraven för att få en godkänd handledarutbildning:

Skolverkets föreskrifter om krav för handledarutbildning (SKOLFS 2014:49)

Ansökan kan skickas in när som helst under året

Blankett för ansökan om godkännande handledarutbildning (145 kB)

Kontakt

larling.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-06
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten