Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola

Under perioden 2018-2023 kommer en försöksverksamhet med branschskolor att pågå. Huvudmän för yrkesutbildningar kommer att kunna söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Branschskolan ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden

AKTUELLT

15 sep | Just nu arbetar Skolverket med att planera statsbidraget. Vi kommer publicera information om bidragsprocessen på den här sidan så snart vi kan.

Villkor för bidraget

Huvudmän kommer att kunna söka bidrag från höstterminen 2018 för upp till 5 elever per yrkesområde. Bidraget kan uppgå till maximalt 50 000 per elev. Elevens tid på branschskolan ska vara minst sex veckor per läsår och under högst två läsår.

Det totala bidragsbeloppet för 2018 är 10 miljoner kronor.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Läs om försöksverksamheten och ansökan om att vara med som branschskola

Försöksverksamhet med branschskola

Kontakt

branschskola@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-17
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten