Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskola

Under perioden 2018-2023 ska en försöksverksamhet med högst tio branschskolor pågå. Dessa ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden. Det här statsbidraget är kopplat till försöksverksamheten och kan sökas av skolhuvudmän för att överlämna utbildning på entreprenad till branschskolan.

AKTUELLT

15 sep | Just nu arbetar Skolverket med att planera statsbidraget. Vi kommer publicera information om bidragsprocessen på den här sidan så snart vi kan.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Läs om försöksverksamheten och ansökan om att vara med som branschskola

Försöksverksamhet med branschskola

Kontakt

branschskola@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-15
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten