Statsbidrag för lärcentrum

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 15 maj – 15 juni 2018

Ansökan är öppen mellan 15 maj och 15 juni i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten

Så kan du förbereda dig

Ta kontakt med kommunen eller kommunerna som kommer samverka i utvecklandet av ert Lärcentrum.
 
I ansökan ska du bland annat beskriva:

  • vilka insatser ni planerar genomföra, vad de ska leda till samt kostnaden för dem
  • hur insatsen ska stimulera utvecklingen av lärcentrum
  • på vilket sätt insatsen ger stöd i lärande och fungerar som mötesplats.
  • hur lärcentrum främjar tillgång till och genomströmning i utbildningen.

Redovisning: 1 januari – 1 februari 2019

Redovisningen är öppen mellan 1 januari och 1 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag

Logga in i e-tjänsten

Så kan du förbereda dig

Vi kommer publicera mer information om vilka uppgifter du behöver ange i redovisningen i samband med beslut och inför att redovisningen öppnar.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala huvudmän och kommunalförbund för kommunal vuxenutbildning.
 
Minst två kommuner ska ingå i en ansökan eftersom bidraget kräver att kommuner samverkar om utvecklingen av lärcentrum.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kommuner kan använda statsbidraget till insatser för att utveckla ett nytt eller befintligt lärcentrum. Ni prioriterar vilka insatser som statsbidraget ska finansiera utifrån era specifika behov.

Lärcentrum

Lärcentrum är enligt förordning 2017:1303 en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där elever får stöd i sitt lärande från lärare och annan personal. Där får också eleverna möjlighet att möta andra elever.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Samverkan om minst två kommuner

Det innebär att ni behöver skicka in en gemensam ansökan, men en kommun ansvarar för att skicka in den i e-tjänsten. Kommunerna har tillsammans ansvar för att alla villkor för statsbidraget uppfylls.

Lärcentrum ska

  • främja tillgången till utbildning och genomströmning i utbildningen 
  • erbjuda elever stöd från lärare och annan personal
  • vara en plats där studerande  får möjlighet att möta andra studerande.

Vid fördelning kommer även hänsyn att tas till

  • om ansökan avser lärcentrum i de kommuner där det inte finns ett lärcentrum,
  • behovet av geografisk spridning av lärcentrum, och
  • om samråd med regional utvecklingsansvarig aktör har skett.

Vad får statsbidraget inte användas till?

Bidraget får inte användas för kostnader eller insatser som huvudmannen på annat sätt får bidrag eller särskild ersättning för.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 50 miljoner kronor att fördela för 2018.
 
För bidragsomgången 2019 har regeringen föreslagit att den totala summan ska vara 70 miljoner.

Frågor och svar

Vem kan söka?

Kommuner i samverkan.

Vem har huvudmannaskapet?

Kommunala huvudmän.

Kan ett lärcentrum som idag inte vänder sig till kommunal vuxenutbildning söka statsbidraget?

Ja, om lärcentrumet utökar målgruppen till att även omfatta kommunal vuxenutbildning.

Relaterat

Här finns en rapport som Skolverket gjort på uppdrag av regeringen:
Redovisning av uppdrag om lärcentra

Kontakt

statsbidrag.larcentra@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-27
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten