Statsbidrag för yrkesintroduktion

Detta bidrag kan sökas av huvudmän för gymnasieskolor för att utveckla yrkesintroduktion, ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. Bidrag kan sökas för insatser som utvecklar samarbetet med lokala arbetslivet och förbereder eleverna bättre för arbete eller fortsatta studier.

Elev och lärare i verkstad 2016: Ansök senast 16/1, utbetalning i feb, redovis. av 2015 i mars. 2017: Redovis. av 2016 i mars.

AKTUELLT

18 maj | Beslut om redovisning av bidragsomgången 2016. Se beslutet längre ner på den här sidan. 

1 feb | Bidraget utgår och kan därför inte sökas 2017.

Ökade möjligheter till fortsatta studier eller arbete

Statsbidrag lämnas för insatser som utvecklar introduktionsprogrammet yrkesintroduktion som finns i gymnasieskolan. Syftet är att ge elever ökade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller på ett yrkesprogram. Insatserna ska utveckla

  • samarbetet mellan huvudmännen och det lokala arbetslivet när det gäller yrkesintroduktion
  • yrkesintroduktion så att eleverna förbereds för studier på ett yrkesprogram eller för konkreta arbetsuppgifter som efterfrågas på arbetsmarknaden

Villkor för insatser

Statsbidrag lämnas för insatser som

  • är kopplade till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
  • har som mål att utveckla samarbetet mellan huvudmän och arbetsliv
  • inte finansieras genom andra bidrag

Läs mer i förordningen (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan.

Bedömning av ansökan

Skolverket bedömer i vilken grad insatsen

  • gör introduktionsprogrammet yrkesintroduktion bättre på att förbereda eleverna för studier på ett yrkesprogram eller för ett arbete
  • utvecklar huvudmäns samverkan med lokala arbetslivet
  • ger en bestående och långsiktig effekt som gynnar många elever

Vi bedömer även i vilken grad insatsen och dess kostnad är rimlig för att uppnå målen i ansökan. Vid fördelning av statsbidrag tar vi också hänsyn till den geografiska spridningen av insatserna.


Beslut om bidrag för 2016

Redovisning

Beslut om redovisning 2016  (497 kB)

Tilläggsbeslut om redovisning 2016 (255 kB)

Ansökan

Skolverket har för 2016 beviljat 39 huvudmän bidrag om totalt nästan 25 miljoner kronor.

Lista på beviljade huvudmän och belopp 2016 (246 kB)

Kontakt

yrkesintro.statsbidrag@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-01
Innehållsansvar: Avdelningen för handläggning