Statsbidrag för yrkeslärare

För huvudmän som vill förbättra kompetensen och behörigheten hos sina yrkeslärare, finns två olika bidrag att söka.

För yrkeslärare är det viktigt att ha både en pedagogisk grund och en nära anknytning till praktiken. Det finns två statsbidrag som huvudmän kan söka för ge yrkeslärare möjlighet att skaffa en behörighet, om sådan saknas, eller få kompetensutveckling eller praktik inom sitt yrkesämne.

Bidrag för behörighetsgivande utbildning av yrkeslärare

Bidraget ersätter huvudmannen för lärarens minskade arbetstid. Syftet är att ge yrkeslärare en möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Läs mer om bidrag för behörighetsgivande utbildning

Bidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

Bidraget är till för att dessa lärare ska få en möjlighet att delta i verksamheten på en arbetsplats utanför skolan. Det går även att ansöka om bidrag för andra kompetensutvecklande insatser.

Läs mer om kompetensutveckling av yrkeslärare

Senast granskad: 2016-06-14
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten