Studie- och yrkesvägledning

Vägledning är en process och tar tid. För att den ska leda till hållbara val för individen och för att undvika kostsamma avhopp och programbyten behöver vägledningens roll stärkas och kvaliteten höjas inom studie- och yrkesvägledningen. Skolverket genomför fortbildningar och konferenser i syfte att stärka vägledningen.

AKTUELLT OM VÄGLEDNING

SYV på UHR

Är du vägledare och vill ha stöd i att vägleda om internationella möjligheter? Du har väl inte missat Universitets- och högskolerådets webbsidor för vägledare? Här har UHR också samlat förtydligande exempel på hur antagningsreglerna tillämpas på svensk gymnasieutbildning.