Stöd i arbetet

Här finns olika typer av dokument och länkar som kan vara till hjälp i det dagliga arbetet som vägledare. Innehållet fylls på med tiden - tipsa gärna om du känner till något som kan vara av intresse för andra vägledare!

Allmänna råd

De allmänna råden gäller samtliga skolformer förutom förskolan och förskoleklassen. Studie- och yrkesvägledningen är en fråga för hela skolan. Studie- och yrkesvägledaren har en central roll och huvudmannen och rektorn ett särskilt ansvar att se till att arbetet organiseras och genomförs på ett sådant sätt att eleverna får den studie- och yrkesvägledning de behöver. Individanpassat, långsiktigt och systematiskt.

Skolverkets allmänna råd

Mer stödmaterial från Skolverket

Samtal om framtiden - vägledning av nyanlända elever

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen - fem inspirationsexempel från gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar - Exempel från grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Fem lärande exempel från grundskolan

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - Hela skolans ansvar

Diskutera studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning

Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial för hela skolan

Skolverkets vägledningswebbar

Utbildningsinfo.se –

inför val av grundskola, gymnasieutbildning och utbildning för vuxna.

Länk Utbildningsinfo

Gymnasieinfo.se –

inför val av gymnasieutbildning för elever och föräldrar filmer om gymnasieprogrammen textade på ett antal olika språk.

Länk Gymnasieinfo

 

Om svenska skolan - om det svenska skolsystemet för nyanlända

Översiktlig information om det svenska skolsystemet i skrift och på film för nyanlända elever och vårdnadshavare på 14 språk. 

Länk Om svenska skolan

Välja skola – inför val av grund- och gymnasieskola för elever och föräldrar.

Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Här kan du söka efter och jämföra skolor.

Länk Välja skola

Övrigt stödmaterial

Temagruppen Unga i arbetslivet

Gruppen ger stöd kring frågor om unga som varken arbetar eller studerar.

Temagruppen Unga i arbetslivet
 

Delegationen för unga till arbete

Främjar statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer genom att stödja parterna i att skriva lokala överenskommelser, utbildningskontrakt och traineejobb för att minska ungdomsarbetslösheten.

Delegationen för unga till arbete

 

Kunskap om vägledning

Ett utdrag ur den tekniska rapporten "Forskning om effekt av utbildnings- och yrkesvägledning". Presentation om vägledningens påverkan på ett kort, precist och läsbart sätt. (© 2011 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Författare: Gerd Christensen & Michael Søgaard Larsen)

Kunskap om vägledning (669 kB)


Generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser

 

Hur EU:s nyckelkompetenser kan användas vid identifiering av generella och överförbara kompetenser. För dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildningen. Generella kompetenser med hjälp av EU:s nyckelkompetenser

För en andra chans till utbildning

 

För att stödja arbetet med rekrytering och uppsökande verksamhet av korttidsutbildade har Skolverket under två år stimulerat till erfarenhetsutbyte och diskussion i form av ett projekt. Deltagarna har kommit från kommunernas vuxenutbildning, folkbildningen, andra myndigheter och organisationer.

För en andra chans till utbildning

For a Second Education Chance

Att skapa framtid: En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

God studie- och yrkesvägledning har stor betydelse för att nyanlända elever ska ta sig igenom utbildningsväsendet och vidare till arbetslivet. Ju mer tid studie- och yrkesvägledaren har för sina samtal med nyanlända ungdomar, desto mer utbildande och vägledande blir samtalen, visar Åsa Sundelins doktorsavhandling.

Avhandling (Åsa Sundelin 2015): Att skapa framtid

Karriärvägledning - en forskningsöversikt (Studentlitteratur)

Vilken betydelse har vägledning i vårt alltmer individualistiska samhälle? Hur påverkas vägledararbetet när gymnasieskolor agerar på skolmarknader? Vad skiljer vägledning från coaching? Läsaren får såväl en historisk tillbakablick av studie- och yrkesvägledning som en bild av hur det ser ut i dag.

Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

Förbättra förståelsen för karriärskompetens i Norden. Målgruppen är bland andra vägledare, lärare, forskare, chefer och beslutsfattare.
Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning

Euroguidance webbplats för vägledare om utlandsstudier

Praktiska metoder, texter och annat material som kan bidra till själva vägledningsinsatsen vid studier, praktik och arbete i andra länder.
Medicinsk studie- och yrkesvägledning
Arbetsmiljöverket har i sina föreskrifter "Medicinska kontroller i arbetslivet" skrivit mycket användbara texter om vad man bör tänka på vid olika typer av arbeten och besvär såsom astma och allergi.

Jobba frisk - webbplats om yrkesval, astma och eksem

Utländska studerande

Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk gymnasieutbildning, yrkeshögskoleutbildning och akademisk utbildning.

Bedömning av utländska betyg

Med samverkan är allt möjligt
Inspirationsmaterial för arbetet med övergången till vuxenliv inom gymnasiesärskolan och särvux (2009)

Med samverkan är allt möjligt

Senast granskad: 2016-12-06