Filmer om studie- och yrkesvägledning

På denna sida samlar vi filmer som kan fungera som stöd i arbetet att stärka studie- och yrkesvägledningen.

UR: Att vägleda nyanlända

Jag jobbar med att eleverna ska landa rätt, säger studie- och yrkesvägledaren Volkan Serengil på Enskede gårds gymnasium i Stockholm. Volkan Serengils elever går alla på språkintroduktion. De har nyligen kommit till Sverige från andra länder och tar igen missade studier och kompletterar med kurser i svenska för att kunna söka till nationella gymnasieprogram. Eleverna saknar ofta en bild av vilka yrken som finns att välja på och av hur utbildningssystemet i Sverige ser ut, säger Volkan som ofta får uppfinna sina egna metoder för att leda eleverna i rätt riktning. Och för att leda rätt kan han ibland tvingas bromsa orealistiska förväntningar.

UR: Att vägleda nyanlända


”Det har varit mer på riktigt på något vis”
När eleverna på Bor skola fick uppdrag från företag upplevde de att undervisning blev mera på riktigt.
Filmen är från Bor skola årskurs 6-9.
 

”Man ska ha fantasi före man blir”

Eleverna på Hovsjöskolan berättar om deras tankar om framtidens yrkesliv och varför det är viktigt för dem att prata yrken i skolan.
Filmen är från Hovsjöskolan (förskoleklass-åk3.
 

”När jag blir äldre behöver jag veta vilka egenskaper jag behöver”

Se hur personal och elever på Hovsjöskolan arbetar efter sin röda syv-tråd och integrerar studie- och yrkesvägledning i undervisningen.
Filmen är från Hovsjöskolan (årskurs 4-6).
 

”Det blir ett positivt sätt för eleverna att lära in”

När lärare och elever på Rydaholmskolan arbetar utifrån deras modell Credit kan de bedöma ämnen gentemot LGR 11 och ser många vinster med arbetssättet. 
Filmen är från Rydaholmskolan (förskoleklass-åk3).
 
Rydaholmskolan film nr 2 ():

”Det blir teoretiskt, praktiskt och med alla sinnen”

Se hur lärare och elever på Rydaholmskolan arbetar med att få syn på skolämnenas nytta inför framtida yrkesliv.
Filmen är från Rydaholmskolan (årskurs 4-6).
Senast granskad: 2016-02-29