Komvux grundläggande nivå

Vägledning är viktigt för att minska studieavbrott och ge eleverna rätt information inför valsituationer de står inför under sin utbildning.

Här kan du läsa mer om de områden där Skolverket ofta får frågor från studie- och yrkesvägledare vad gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kursplaner för grundläggande komvux Kurskoder inom komvux på grundläggande nivå

Individuell studieplan

För varje elev ska det finnas en individuell studieplan.

Läs om individuell studieplan här.

Validering och prövning

I en validering bedöms, värderas och dokumenteras de kunskaper som en person har.

Läs om validering och prövning här.

Senast granskad: 2017-05-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner